Audit van de gemeenschappelijke lasten

Business Space bestudeert de lasten die verbonden zijn aan het gebruik van het gebouw en bepaalt hoe ze geoptimaliseerd kunnen worden.
Daarvoor gaan we volgens 3 assen te werk:
 
 

Vergelijkende studie van de reële gemeenschappelijke lasten

We analyseren de gemeenschappelijke lasten van het gebruikte pand en vergelijken ze met de gemeenschappelijke lasten van een vergelijkbaar pand dat een gelijkaardige oppervlakte, ligging en dienstverlening heeft.

Vergelijking van de gemeenschappelijke lasten per post

We vergelijken de gemeenschappelijke lasten en maken een gedetailleerde analyse van de posten die doorwegen in het budget.

Controle van ongerechtvaardigde gemeenschappelijke lasten

We analyseren de ongerechtvaardigde gemeenschappelijke lasten, die normaliter ten laste zijn van de eigenaar of een andere huurder in het gebouw.