new way old way

''New Ways of Working'' of hoe uw organisatie aanpassen aan de veranderingen in de arbeidswereld

Hoe kan u de prestaties van uw bedrijf verbeteren? Is de manier van werken nog steeds in lijn met de huidige realiteit? Het is tijd om deze en andere vragen te stellen.... hier zijn enkele ideeën voor reflectie!

‘’New Ways of Working’’ (NWoW) is niet enkel het resultaat van de evolutie van onze samenleving, het heeft ook een impact op de organisatie van het bedrijf.
Onze manier van werken verandert. Onze tools evolueren constant, het welzijn op de werkvloer wordt steeds belangrijker... Een globale aanpak is meer dan ooit vereist om te komen tot meer efficiëntie. Laat u bijgevolg goed ondersteunen om uw bedrijfsruimte te optimaliseren! Vastgoed is namelijk een belangrijk element om deze verregaande transformatie mogelijk te maken en te ondersteunen.... Maar hoe deze uitdaging aan te gaan?

Veel belangrijke vragen rijzen voor bedrijfsleiders die begaan zijn met het succes en de prestaties van hun organisatie; Welke managementstijl? Welke tools? Welke bedrijfsruimte? Wat is de optimale locatie? Hoe wordt omgegaan met de ‘War on Talent’? Is het bedrijf een aantrekkelijke werkgever? Alles moet opnieuw worden bekeken met de focus van het comfort van werknemers!

De maatschappij verandert en de manier van werken vormt daar geen uitzondering op. Organisaties moeten zich aanpassen aan de verschillende generaties werknemers op de werkvloer! Bedrijven moeten op een innovatieve manier nadenken om deze nieuwe uitdaging aan te gaan.

Wat zijn de doelstellingen van deze evolutie?

-   Een meer collectieve manier van werken.
-   Anders omgaan met de flexibiliteit van de werknemers.
-   Een meer flexibele organisatie
-   Het bevorderen van communicatie en welzijn.
-   Overstappen van "management by control" naar "management by objective".
-   Verhoogde creativiteit en snellere beslissingen.

Een aangepaste werkruimte helpt deze doelstellingen te realiseren en uw bedrijf klaar te stomen voor de toekomst. 

Ontdek een andere manier van werken! Het Activity Based Working

Een aangepaste en stimulerende werkomgeving verbetert het welzijn van de werknemers en daarmee het succes van uw organisatie.

Activity Based Working markeert het einde van het klassieke kantoorconcept ten voordele van een meer dynamische ruimte. Een werknemer neemt niet langer enkel een conventionele werkplek in, maar beschikt, afhankelijk van de verschillende activiteiten die bij zijn functie horen, over een reeks "alternatieve" werkplekken.

Elke ruimte is aangepast (technisch, qua uitrusting, ergonomie, kleuren en materialen) aan de activiteit waaraan ze is gewijd. Zo zijn er verschillende ruimtes voorzien voor o.a. concentratie, uitwisseling, opleiding, training, samenwerking.... De interne mobiliteit binnen het bedrijf wordt sterk aangemoedigd.

Door de collectieve ruimte te vermenigvuldigen en de medewerkers meer autonomie te geven, ontstaat er een nieuwe dynamiek. Cross-communicatie stimuleert relaties tussen afdelingen, hervormt de manier waarop het werk wordt gedaan en verbetert de prestaties.

De consultants van Business Space en hun partners helpen bedrijven om hun behoeften beter te begrijpen en te vertalen in een "future proof" werkomgeving (zie het link van Christine Rillaerts van Buroconcept*). De focus ligt op transitie en flexibiliteit, op een omgeving die later kan evolueren.

 * Download en lees het artikel

  workplace

Herbekijk uw visie op werk

Interne aanpassingen zullen de manier waarop uw organisatie werkt veranderen. Een management dat investeert in het welzijn van het bedrijf krijgt de volle steun van zijn medewerkers, hetgeen zich vertaalt in goede resultaten. Een bedrijf dat vandaag hiërarchie en een gebrek aan flexibiliteit verkiest zal het steeds moeilijker hebben om succesvol te zijn.

Om een leidende rol te blijven spelen zullen bedrijven een mentaliteitsomslag moeten doorvoeren. Medewerkers moeten de nodige aandacht krijgen en kantoren worden gebruikt om deze doelen te bereiken. Een moderne leider moet een blik van 360 ° hebben om te komen tot een globale en ruime visie die rekening houdt met alle aspecten van een hypercompetitieve omgeving.

Tenant Representation staat alleen aan uw zijde

Een onafhankelijke tenant rep als Business Space is het best geplaatst om te luisteren naar uw behoeften op het vlak van kantoorruimte, huur, werkomgeving en ergonomie.

Bent u op zoek naar een open ruimte die de samenwerking en communicatie op de werkvloer bevordert? Met geluidsdichte cabines of concentration rooms? Deze omgeving kan perfect gerealiseerd worden, maar dan moet er nog steeds worden onderhandeld over een goede prijs...
Vergeet niet dat, naast de loonkost, vastgoed ook een grote kostenpost is binnen een bedrijf! Deze kosten kunnen worden verminderd door ruimte en energie te besparen.

Zoals u kunt zien, komt bij het vinden van een kantoorruimte die bij uw organisatie past heel wat kijken. Het kan zeer gecompliceerd zijn.

Maar wees gerust, een onafhankelijke vastgoeddeskundige die alleen de huurders van kantoren vertegenwoordigt en over de nodige expertise beschikt, helpt u om deze uitdaging aan te gaan en tot een goed eind te brengen.