Conseil0118 SoMe

Waarom kiezen voor een onafhankelijke Tenant Rep in plaats van een klassieke makelaar?

1. Omdat hij uw belangen het best verdedigt
Terwijl de klassieke makelaar de belangen van meerdere eigenaars verdedigt, is een onafhankelijke Tenant Rep exclusief met uw zaak bezig... en dat verandert alles! Hij bewerkstelligt reducties van huur en gemeenschappelijke lasten op de best mogelijke manier.

2. Omdat hij u op een gepersonaliseerde manier begeleidt 
Een onafhankelijke Tenant Rep is 100% onafhankelijk. Zijn belangen komen 100% overeen met die van u. Hij begeleidt u door precies op uw behoeften in te spelen.
Zijn onafhankelijkheid garandeert een totale afwezigheid van belangenconflicten. Deze benadering staat in schril contrast met die van traditionele makelaars... Zij worden dikwijls beïnvloed door andere belangen, die van de eigenaar en door de commissie die ze ontvangen voor het realiseren van de transactie.

3. Want met hem onderhandelt u op gelijke voet
Alleen makelaars of eigenaars het hoofd bieden om een transactie af te sluiten is te riskant als u niet ervaren bent in deze materie. Ze bevinden zich immers in een sterke positie en kunnen de situatie vaak in hun voordeel afronden. Dankzij de onafhankelijke Tenant Rep kunt u echter met gelijke wapens onderhandelen tegenover uw eigenaar. De onafhankelijke Tenant Rep bezit informatie over huurtransacties (die u waarschijnlijk niet kent), en de welke de situatie in uw voordeel kan doen uitdraaien. Daarnaast maakt een onafhankelijke Tenant Rep gebruik van een schat aan ervaring en lessen uit eerdere opdrachten.

4. Omdat hij de vastgoedportefeuille van de markt in zijn geheel onderzoekt 
Een onafhankelijke Tenant Rep verstaat de kantorenmarkt zoals geen ander. Hij staat u bij in het zoeken, analyseren en onderhandelen van de kantoren uit de portefeuilles van alle eigenaars en makelaars. Periodieke rapportage gekoppeld aan een proactieve houding zorgt voor het slagen van deze (her)onderhandelingen. Daarnaast worden deze vastgoed-experts getraind om op uw behoeften in te spelen, om de duur van de onderhandelingen te verkorten en u daarbij een financieel voordeel te presenteren.

5. Omdat hij het lekken van informatie voorkomt 
(Her)onderhandelingen kunnen moeilijk verlopen: de ene partij probeert de andere te intimideren. Dat zijn nu eenmaal de regels van het spel. Het per ongeluk verstrekken van gevoelige informatie aan de tegenpartij kan u mogelijk zeer veel geld kosten. Soms zijn het de huurders die aan het lijntje worden gehouden door eigenaars en klassieke makelaars, gezien hun zwakke kennis van de vastgoedsector. De beste manier om een onderhandeling aan te gaan is om de tegenpartij zo weinig mogelijk strategische informatie te geven. Om dit te doen, zal een onafhankelijke Tenant Rep in staat zijn om deze rol van onderhandelaar op zich te nemen, met als enige doel de verdediging van uw belangen.

6. Omdat hij een echte analyse van het gebouw biedt
Eigenaren en makelaars zijn vaak gewend de kwaliteiten van hun gebouw als uitstekend te verkopen. Ze geven bijvoorbeeld aan dat het gebouw is uitgerust met airconditioning, maar deze installaties werken niet altijd optimaal. De airconditioning kan bijvoorbeeld minder goed functioneren omdat ze 10, 15 of 20 jaar oud is... of de verhuurder heeft nooit geïnvesteerd in de installatie om deze up-to-date te houden. Dit is natuurlijk niet in het belang van de huurder. Hij betaalt dan meer kosten dan nodig. Deze onnodige kosten kunnen echter vermeden worden door het investeren in modernere en nieuwe installaties.
Een onafhankelijke Tenant Rep kan u door technische analyse informeren over de prestaties van het product. Hij gaat zelfs verder en onderzoekt de installaties met behulp van deskundigen en bereidt vergelijkende rapporten voor. Zo kan hij voor u het beste vastgoed voorselecteren en maakt u de uiteindelijke keuze alvorens een contractuele verbintenis te tekenen.

7. Hij is uw enige gesprekspartner en dat is de meest efficiënte werkwijze!
De vele contacten met makelaars of eigenaars verlengen de tijd die nodig is om te onderhandelen. Dit dwingt u om verschillende relaties te beheren. Om deze procedures te vereenvoudigen is de onafhankelijke Tenant Rep uw enige aanspreekpunt. Hij is daardoor in staat om de beste oplossingen en financiële resultaten voor uw bedrijf te vergaren.

8. Hij is goedkoper dan u denkt
De vergoeding van een onafhankelijke Tenant Rep is in het algemeen gebaseerd op het no cure, no pay-principe, met andere woorden: geen resultaat, geen betaling.